08
بهمن

گردبافی

در بخش گردبافی

این کارخانه بزرگترین و متنوع ترین سالن گردبافی برای تولید پارچه های حلقوی (تریکو) می باشد. تمام ماشین آلات مایرآلمان می باشد و 85 ماشین در 9 گروه تولیدی پارچه این امکان را فراهم نموده که انواع پارچه ها ی تریکو در این سالن تولید شود .ظرفیت این سالن روزانه 8000 کیلوگرم است و این سالن از نقاط قوت پروسه پوشاک می باشد.