08
بهمن

پوشاک

در بخش پوشاک

ظرفیت تولید این کارخانه براساس پیش بینی طراح سالن که شرکت یونیون اسپیشال آلمان می باشد، 35 میلیون قطعه در سال است . بزرگترین کارخانه دوزندگی در خاورمیانه و چهارمین در جهان می باشد و این سالن در خود 3 کارخانه تولید را جای داده و شامل بخش های ذیل می باشد:
– بخش تولید محصولات تریکویی
– بخش تولید محصولات جین
– بخش تولید پیراهن
بخش برش دارای 3 دستگاه CNC برش و 5 میز برش و تمام تجهیزات مرتبط دیگر برای مقدمات دوزندگی که می تواند 3 کارخانه دیگررا تامین کند برنامه ریزی شده است .