08
بهمن

رنگرزی، چاپ و تکمیل

در بخش رنگرزی، چاپ و تکمیل

معمولاً کارخانجات رنگرزی به صورت تخصصی و برای یک گروه پارچه ایجاد می شوند کارخانه رنگرزی و تکمیل این کارخانه با ماشین آلات تماما اروپایی قادر به رنگرزی و تکمیل پارچه های تریکونی، تاری پودی و انواع چاپ در تمام گروههای پارچه می‌باشد. تنوع و کیفیت تولیدات این سالن مثال زدنی است.ظرفیت سالن ماهانه 2400 تن پارچه می باشد.