• تلفن: 02188629230
  • ایمیل: info@artamode.co
  • ساعات کاری: 08:15-17:15

کارخانه ریسندگی

کارخانه ریسندگی با ظرفیت 12 تن نخ پنبه با بهره گیری از بهترین ماشین آلات اروپایی از کمپانی ها ی تروشلر، زینسر، اشلافهورس و… می باشند . در این سالن انواع نخها ی پنبه ای از شماره 7 الی 24 با دو روش رینگ و اپن اند تولید می شود. امکان افزایش تولید با توجه به وجود زیرساخت ها تا 20 تن در روز می باشدکه در برنامه توسعه شرکت می باشند.