• تلفن: 02188629230
  • ایمیل: info@artamode.co
  • ساعات کاری: 08:15-17:15

بافندگی گردبافی

ریسندگی، بافندگی و گردبافی کارخانه ریسندگی دارای رینگ و اپن اِند با ظرفیت تولید روزانه انواع نخ مرغوب از نمره انگلیسی 8 تا 30 ، تهیه شده از مهمترین نوع پنبه می باشد. ماشین آلات از کمپانی های تروشلر و زینسر و اشلافهورث می باشد. واحد بافندگی توانایی بافت انواع پارچه های پوشاکی تاری پودی تا عرض 220 سانتی متر را دارد. بزرگترین واحد گردبافی کشور از حیث تعداد و خصوصاً تنوع سالن های گردباف تقسیم شده در 9 گروه پارچه های تریکوئی به لحاظ تنوع بی نهایت این کارخانه را خاص نموده است. ماشین آلات تمام آلمانی این واحد را قادر نموده که هر نوع پارچه حلقوی گردباف را با زیباترین نقش و نگار و کیفیت برتر تولید نماید.