08
بهمن

بافندگی

در بخش بافندگی

این کارخانه دارای 81 ماشین بافندگی پیکانول که بهترین برند ماشین بافندگی است با ظرفیت تولید روزانه 20 هزار متر پارچه جین و انواع پارچه تارو پودی می باشد. تولیدات این سالن (به دلیل عرض ماشین آلات از مزیت خاصی در بازار برخوردار می باشد) پس از بافندگی محصولات جهت تکمیل پارچه به سالن مربوطه منتقل و تثبیت ابعاد ،آبرفت، مرسریزه و دیگرموارد برای تحویل پارچه ای مطلوب به بازار انجام می شود .

در این واحد نخ های تولیدی ریسندگی پس از انجام فرآیند کنترل کیفی جهت آماده سازی برای واحد بافندگی می باشد که دارای چله پیچی مستقیم و چله پیچی بخشی می باشد که قادر است تمام پارچه ها ی تاری پودی را طراحی نماید و بعد بخش ایندیگوکه برای تولید پارچه های جین می باشد که در کشور فقط 5 تولیدکننده وجوددارد (تولیدداخل تنها 50 % نیاز کشور را تامین می کند) که محصولات ما و کارخانه دیگری در بازاررتبه اول را دارد.